ES INVESTICIJOS

Fondai ir programos su kuriomis dirbame:

Europos regioninės plėtros fondas (ERPF)

1

Europos socialinis fondas (ESF)

1

Sanglaudos fondas

1

Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP)

kpf

Programa Horizontas 2020

horizon

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

ezf

Konferencija "LIETUVOS REGIONAI: 10 METŲ EUROPOS SĄJUNGOJE"


VšĮ "Consensus Europae"

Antakalnio g. 60, 10302, Vilnius, Lietuva
T/F: +370 5 261 49 08
M: +370 659 59569
info@consensus.lt
www.consensus.lt